free responsive site building software

Осликавање храмова и других објеката. Израда пројекта распореда фресака.

Цена осликавања:

- Живопис на сувом малтеру     -  65 € /м2
- Живопис на свежем малтеру  - 150 €/м2
Цена обухвата осликавање, сликарски материјал и монтажу сопствене скеле.